Voor wie?

De reken steunles is bedoeld voor kinderen en jongeren, die problemen hebben met rekenen.

Nieuw!!!:

Voorbereiding Eindexamen 2F en 3F.

Ook voorbereiding op de instaptoets Rekenen voor MBO en HBO.

 

Er wordt zo snel mogelijk toegewerkt naar oplossingen.

 

Voor welke opleidingen?

Dit kan gaan om basisschool kinderen, maar ook om VMBO of LWoo kinderen die problemen hebben met wiskunde omdat de rekenbasis niet goed is.Ook MBO deelnemers, die problemen hebben met bijvoorbeeld geldrekenen of oppervlakte berekenen kunnen bij mij terecht.

Hoe?

Altijd wordt er begonnen met één individuele les (intake), waarin kennis gemaakt wordt en gezocht wordt naar de juiste aanpak.Hierna volgt een advies aan de leerling ( en ouders/ verzorgers). Aan de hand van het advies worden de verschillende mogelijkheden doorgesproken.

Vervolgens wordt een zo kort mogelijk traject afgesproken.

 

Waar?

De huiswerkbegeleiding vinden plaats in Heerhugowaard in huiskamersfeer

Kosten?

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen traject (individueel of in groepsverband), de duur van de les (maximaal een uur) en de lengte van het traject. Zie kosten.