Voor wie?

De rekensteunles is bedoeld voor kinderen en jongeren, die problemen hebben met rekenen.

Verplicht examen MBO

Voorbereiding Eindexamen 2F en 3F.

Vanaf cohort 2024 telt het rekenexamen mee in de slaag/zak – regeling van het MBO. 

Ook voorbereiding op de instaptoets Rekenen voor MBO en HBO en

Hulp bij de voorbereiding rekentoets Pabo.

Er wordt zo snel mogelijk toegewerkt naar oplossingen.

Voor welke opleidingen?

Dit kan gaan om basisschool kinderen, maar ook om VO –  kinderen die problemen hebben met wiskunde omdat de rekenbasis niet goed is. Ook MBO – studenten, die problemen hebben met bijvoorbeeld geldrekenen, breuken of oppervlakte berekenen kunnen bij mij terecht.

Hoe?

Altijd wordt er begonnen met één individuele les (intake), waarin kennis gemaakt wordt en gezocht wordt naar de juiste aanpak. Hierna volgt een advies aan de leerling ( en ouders/ verzorgers). Aan de hand van het advies worden de verschillende mogelijkheden doorgesproken.Vervolgens wordt een zo kort mogelijk traject afgesproken.

Waar?

De huiswerkbegeleiding vinden plaats in Heerhugowaard in huiskamersfeer

Kosten?

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen traject, de duur van de les (maximaal een uur per keer) en de lengte van het traject. Zie kosten.