Wat?

*Steunlessen Nederlands

*Huiswerkbegeleiding Nederlands

Nieuw!!!

Voorbereiding het examen 2F en 3F Nederlands.

Ook voorbereiding op de instaptoets Nederlands voor MBO en HBO.

Voor wie?
*Voor basisschool kinderen

*Voor VO –  leerlingen

*MBO deelnemers met problemen met Nederlands (en daardoor ook met andere vakken).

Ook kinderen, jongeren en volwassenen, die problemen hebben met lezen en / of schrijven en daardoor ook met andere vakken.

Hoe?
We beginnen altijd met één individuele les (intake), waarin we kennis met u maken.

Hierna volgt een advies aan de leerling en eventueel aan de ouders / verzorgers.

Op basis hiervan maken we afspraken over het leerplan.

Waar?
De lessen vinden plaats in Heerhugowaard in huiskamersfeer.

Kosten?
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen traject (individueel of in groepsverband), de duur van de les en van de lengte van het traject. Zie kosten.