Nederlands als 2de Taal (NT2)
Dutch as a second language

Voor wie?

*NT2 betekent Nederlands als tweede taal en is bedoeld voor niet Nederlandssprekenden, die Nederlands willen leren.

De lessen zijn zowel voor mensen die nog helemaal geen Nederlands spreken, als voor mensen die hun Nederlands willen verbeteren.

*Ook voorbereiding voor het Basisexamen!  Dit is het inburgeringexamen in het buitenland voor de MVV.

Wat?
Voorbereiding of hulp bij het behalen van diploma’s voor inburgering, zoals het Basisexamen (inburgering in eigen land), Staatsexamen I of II.

Voor beter maatschappelijk  of professioneel gebruik van het Nederlands.

Denk aan de volgende mogelijkheden:
· vaktaal (het beter spreken van de taal van de werkvloer)
· spreken (uitspraak of intonatie)
· schrijven (bijvoorbeeld notuleren, verslagen maken)
· grammatica (zinsconstructie, werkwoorden, enz)

Hoe?

We beginnen altijd met één individuele les (intake), waarin we kennis met u maken.

Hierna volgt een advies aan de cursist.

Op basis hiervan maken we afspraken over leerplan.

Waar?
De NT2 – lessen vinden plaats in Heerhugowaard in huiskamersfeer.

Wij geven ook lessen voor dit examen via WhatsApp Video of een combinatie van lessen in thuis en online.

Kosten?
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen traject (individueel of in groepsverband), de duur van de les en de lengte van het traject. Zie kosten.